Γαλλική Louis XV σκαλιστή, ζωγραφιστή και μερικώς επαργυρωμένη και επιχρυσωμένη, ξύλινη μετόπη κουρτίνας.18ος αιώνας 

Written by